Udruženje za Hipoterapiju i aktivnosti uz pomoć konja
"POTKOVICA"

Konjički klub potkovica

Početna // Konjički klub potkovica
Postojanjem i radom Udruženja za hipoterapiju i aktivnosti pomoću konja „Potkovica”, razvila se potreba i za osnivanjem „Konjičkog kluba Potkovica”.
Klub je osnovan u junu 2013. godine. Potreba je nastala iz činjenice da stručan tim udruženja „Potkovica“ da bi obavljao terapije u skladu sa programima i standardom Evropske Unije , kao obaveznog člana tima, neophodnog da bi se obavljala terapija, mora da ima i terapeutskog konja.
Obuka, obrazovanje i održavanje ovakvog konja zahteva posebno angažovanje i učešće usko stručnih lica iz oblasti konjarstva. Kako na teritoriji Republike Srbije ne postoji odabir, uzgoj i obuka terapeutskih konja proistekla je potreba za organizovanjem kluba koji će biti usresređen na ovu delatnost. U skladu sa sagledanim potrebama formiran je Konjički klub „Potkovica”.

Konjički klub Potkovica” je dobrovoljna, nevladina, sportska organizacija, osnovana kao udruženje radi organizovanog bavljenja sportom i ostvarivanja ciljeva sportskih aktivnosti članova u oblasti konjičkog sporta i sporta osoba sa invaliditetom.
Jedan od ciljeva kluba jeste uzgoj, priprema, obuka i školovanje konja u skladu sa potrebama terapijskog jahanja i aktivnosti pomoću konja (kod dece, omladine i odraslih osoba sa invaliditetom).

Stvaranjem ovakvih konja, osposobljenih da budu deo terapijskog tima, postižu se brojni ciljevi u okviru područja rada kluba.
Klub se aktivno bavi i promocijom i edukacijom opšte i zdravstvene populacije u oblasti područija terapijske aktivnosti pomoću konja,
kao i promocijom zdravog stila života kroz konjički sport.
(www.sldkcs.org/ai1ec_event/podrucje-terapijske-aktivnosti-pomocu-konja-znacaj-i-uloga-zdravstveno-strucnog-tima/)


Aktivno angažovanje na unapređenju stručnog tima i unapređenju razvoja i odgoja terapeutskog konja, daje vrednost kompetetnosti za sprovođenje programa iz pordučija terapijske aktivnosti pomoću konja. Saradnja Konjičkog kluba i Udruženja „Potkovica “omogućuje multidisciplinarni pristup, međusobni uticaj i dopunu znanja iz ove oblasti.

Jahanje konja nudi odlično vežbanje za telo i um, jača kardiovaskularni sistem unapređuje mentalno zdravlje i utiče na smanjenje stresa. Jahanje je dobar način da se poboljša zdravlje i kondicije.

Fizičke koristi jahanja :
Jahanje konja je dobra forma vežbanja, koja ima prednosti i po kardiovaskularni sistem i mišićnu kondiciju. Iako se može činiti da jahač ne radi ništa fizički dok jaše, sat ove aktivnosti može sagoreti isti broj kalorija kao i 30 minuta trčanja ili vožnje bicikla. Vaše telo uči da se kreće sa konjem. Nakon prvog jahanja osetićete mišiće za koje verovano niste ni znali. To je zbog pokreta konja koji utiču na jahača tokom jahanja. Kako jahač reaguje na pokrete konja da ne izgubi ravnotežu, postularni mišići trupa i karlice i aduktori u području bedara su stalno pod uticajem i aktivni. Postoje mnogi pokreti koji treba da se dese i usklade u toku jahanja, što razvija i poboljšava koordinaciju tela.

Psihičke koristi jahanja konja :
Jahanje se smatra aktivnošću sa odličnim kvalitetima terapije. Psihičke koristi jahanja imaju jednak značaj za jahača kao i fizičke. Provedeno vreme na polju i uživanje u svežem vazduhu povećava dobar osećaj u telu i smanjuje stres. Javlja se osećaj slobode i kvalitetnog disanja. Uz to, razvijanje osećaja poverenja između jahača i konja podiže nivo samopouzdanja. U toku jahanja jedini fokus je na samoj aktivnosti što omogućuje meditativne efekta.

Jahanje je odlična vežba i nudi niz zdravstvenih i fitnes pogodnosti:
Razvija mišiće nogu.
Poboljšava ravnotežu i držanje.
Poboljšava mentalnu koncentraciju.
Razvija mišiće ruku i okretnost ruke.
Osvežava i bistri um.

Druženja sa konjima u štali :
Jahanje nije jedini način da se održi trening pomoću konja. Izuzetan uticaj na fizičku i mentalnu kondiciju ima rad u štali i vreme provedeno pored konja. Rad sa konjima jača mišiće i povećava kardiovaskularne kapacitete. Timarenje i šetnja konja, dovoženje sena, čiščenje bokseva svakodnevne su aktivnosti u jednoj štali. Sve ove aktivnosti nisu lake i zahtevaju snagu i izdržljivost.
Pored fizičke vežbe, na ovaj način možete sebi pružiti opuštanje i rasterećenje od stresa u dobrom i blagotornom društvu konja.

Korisni linkovi